Arrow L.png

Side Dish

Arrow R.png

A1

Lemongrass Chicken Skewer

Gà Nướng Sả

Chicken 30px.png
Peanut 30px.png
Chili Base 30px.png

香茅鸡肉串

RM 13.50

4 Skewers

A2

Grilled Beef In Betel Leaf 

Bò Nướng Lá Lốt

Beef 30px.png
Chili Base 30px.png
Peanut 30px.png

蒌叶烤牛肉

RM 13.90

6pcs

A3

Steamed Rice Roll

Bánh Cuốn Nóng (Gà)

越式蒸肠粉

RM 15.90

Chicken 30px.png
Chili Base 30px.png
Peanut 30px.png

BM1

Vietnamese Sandwich -

Grilled Chicken

Bánh Mì Pate Gà

Chicken 30px.png
Chili Base 30px.png
Egg Icon 30px.png
Chicken 30px.png

RM 15.90

越式三明治-烤鸡

BM2

Vietnamese Sandwich -

Braised Beef

Bánh Mì Pate Bò

Beef 30px.png
Chili Base 30px.png
Chicken 30px.png
Egg Icon 30px.png

RM 16.90

越式三明治-焖牛肉

BM3

Vietnamese Sandwich -

Smoked Duck

Bánh Mì Pate Vịt Hun Khói

Duck 30px.png
Chili Base 30px.png
Chicken 30px.png
Egg Icon 30px.png

RM 15.90

越式三明治-烟鸭肉

BM4

Vietnamese Sandwich -

Yam Floss Contains Mayonnaise

Bánh Mì Bi Chay

Vegan Base 30px.png
Chili Base 30px.png
Egg Icon 30px.png

RM 15.90

越式三明治-芋头丝,烤豆腐(素) 有蛋黄酱

+FE

Fried Egg Add On

加煎鸡蛋

RM 2.50

BX

Sizzling Pancake -

Chicken & Prawn

Bánh Xèo Tôm Gà

Chicken 30px.png
Chili Base 30px.png

RM 24.90

越式煎饼-鸡与虾

BXV

Sizzling Pancake -

Tofu ( Veg )

Bánh Xèo Chay

Vegan Base 30px.png
Chili Base 30px.png

RM 24.90

(素)越式煎饼-豆腐

Arrow L.png

Spring Roll

Salad

Arrow R.png
Home 30px.png