Halal Info

Muslim Friendly Logo

This is a Pork-Free Restaurant. We are using Halal Certified Products.

No Pork / Lard or Alcohol, No Animal Brush is used in the Preparation / Cooking Process. Meat & Food products are procured from Halal Certified Suppliers .
 Không Có Thịt Lợn
Vị của món ăn có thể thay đổi để hợp với khẩu vị của từng vùng miền